Yoga er fellesbetegnelsen på en rekke fysiske og mentale teknikker som setter som mål å ta kontroll over sine følelser og kroppslige liv. Resultatene som kan oppnås ved å beherske teknikkene er økt ro, fokus og konsentrasjon, ved siden av en rekke fysiske fordeler.

Begrepet yoga kan defineres på ulike nivåer. Den generelle betydningen av yoga er «frelsesvei» men uttrykket kan også leses som «en kombinasjon av meditasjon og bestemte kroppsstillinger, pusteøvelser og lignende». Yoga regnes for å være en flere tusen år gammel tradisjon, og oppstod i India som en del av hinduismen, men er også tilknyttet buddhismen.

I dag praktiseres yoga av mennesker fra alle verdensdeler, uten å være spesifikt tilknyttet religiøse miljøer. Mannlige og kvinnelige utøvere av yoga kalles henholdsvis for «yogi» og «yogini», og kan i dag velge mellom en rekke ulike former for yoga. Hos Oslo Iengar Yoga fokuserer vi både på tradisjonelle og moderne varianter. Vi har et særlig fokus på Iyengar yoga, men tilbyr også hathayoga, vinyasa yoga, ashtanga yoga og den knallvarme Bikram yoga.

Selv om en ikke regner seg som særlig religiøs eller åndelig kan praktisering av yoga åpne dører til både en spennende tradisjon og til å lære seg selv bedre å kjenne. Hos Oslo Iengar Yoga er yoga mer enn en treningsform – det er en tilnærming til livet.

Helsefordeler med yoga

Ved å utføre yogaøvelser setter du både kropp og sjel på prøve. De fysiske øvelsene hjelper deg sprenge dine egne grenser for utholdenhet og de mentale teknikkene hjelper deg med å roe ned og ta et avbrekk fra hverdagen. Resultatet er en holistisk trening, hvor de fysiske og psykiske aspektene drar fordeler sammen.

Med den økende populariteten i vesten de siste tiårene har yoga havnet under forskningslupa, og nyere studier har funnet at teknikkene drar med seg følgende helsefordeler:

  • Redusert stress og økt følelse av mental ro og balanse. Jevnlig praktisering av yoga viser seg å være en svært effektiv måte å «koble av» fra det hverdagslige presset. Forskning hittil hinter til at yoga kan være et godt alternativ eller tillegg i behandling av psykiske lidelser som angst og depresjon.
  • Bedre søvnkvalitet. Mye tyder på at yoga kan være med på å stabilisere døgnrytmen og dermed bidra til bedre søvnkvalitet. Yoga ser ut til å ha en beroligende effekt både på det fysiske og det mentale.
  • Reduserer høyt blodtrykk. Studier fra både USA (University of Pennsylvania) og Sverige (Karolinska Universitetssjukhuset) viser at yoga kan være med på å senke blodtrykket.
  • Bedre styrke og bevegelighet. Formålet med yoga er egentlig ikke trening i seg selv, men øvelsene medbringer likevel at utøveren blir trent. Yoga er unik i at man både trener styrke og bevegelighet på samme tid.

Yogaens opprinnelse

Tross mer enn et århundre med forskning vet vi fremdeles lite om yogaens opprinnelse. Ut i fra eldgamle vediske skrifter antas det at yoga som filosofi oppstod i India for omtrent 4000-5000 år siden, hos det teknisk begavede Indus-folket som befolket de langstrakte områdene rundt Indus- og Sarasvatielva. Det var denne sivilisasjonen som gav opphav til både hinduismen og buddhismen, som videreførte og utviklet yogatradisjonen. I årenes løp forgreinet yogaen seg i flere ulike retninger.  Mens den hinduistiske tradisjonen legger vekt på kroppskontroll og pusteøvelser, er de buddhistiske variantene mer fokusert på meditasjon og det åndelige.

Yoga som vi kjenner i dag går ikke særlig lengre tilbake i tid enn til slutten av 1800-tallet, da yogamesteren Swami Vivekananda introduserte teknikkene for et amerikansk publikum. Siden har yoga tatt flere og flere land med storm, og er i dag et globalt fenomen som settes pris på at at stadig voksende publikum.