Er du en entusiastisk yogi eller yogini som ønsker å ta steget videre med å lære bort kunnskapen? Hos Oslo Iyengar Yoga tilbyr vi instruktørkurs innen hathayoga, vinyasa yoga, Iyengar yoga, ashtanga yoga og Bikram yoga. Kursenes varighet varierer avhengig av hvilken type yoga det er snakk om.

Uansett kurs sørger vi for å utdanne høyt kvalifiserte yogalærere innen pedagogikk, anatomi og yogaens virkning på kropp og sinn. Kunnskap om yogaens opprinnelse er også en viktig del av det å være yogalærer, og ved våre kurs får elevene også et innblikk i de ulike yogaformenes historie. Ved gjennomført kurs mottar nyutdannede instruktører et sertifikat som gir dem tillatelse til å lære bort yoga til elever over hele verden.

Om kursene

Oslo Iyengar Yoga tilbyr både kveldskurs og intensive kurs (i sommerhalvåret). Våre kveldskurs består av 25–30 kvelder med 3 timer med undervisning per økt. Velger du kveldskurs må du sette av 2 kvelder i uka for dette kurset. Disse kursene går over både høst- og vårsemesteret. Intensivkursene består av fulle dager med undervisning og kan gjennomføres på 1–2 uker. Kursene finner sted i vårt eget lokale.

Uansett hvilken form for yoga du ønsker å bli lærer i, er det viktig å kjenne til filosofien og opprinnelsen til yoga. Derfor dedikeres alltid den første delen av kurset til teori, historie og observasjon. Her ser vi blant annet på klassiske sanskrit-skrifter og lærer om hinduistisk og buddhistisk tro og leveregler. Den teoretiske delen av kurset består også av pedagogikk og grunnleggende anatomi. Denne delen av kurset er felles for alle studenter, uansett retning, og avsluttes med en teorieksamen. I løpet av kurset forventes det også at hver elev forbereder fire stiloppgaver (på ca 2000 ord) om temaer som dekkes av læreren.

Den praktiske delen av kurset er helt klart den viktigste, og vektlegges derfor mest tid. Her deles studentene opp med tanke på studieretning og blir lært opp av en ekspert innen sitt yogafelt. Ved siden av å bli eksperter på sin valgte yogaretning, får elevene også en grunnleggende fysisk introduksjon til andre former. Denne delen av kurset avsluttes med en praktisk eksamen som blant annet består av å instruere i en yogatime.

For å bestå instruktørkurset er det vesentlig at eleven består både den teoretiske og praktiske avslutningsprøven. Elever som ikke består den teoretiske eksamenen kan likevel fortsette på den praktiske delen av kurset og ta opp igjen prøven på slutten av kurset.

Alle våre lærere er sertifiserte og har minst ti års erfaring innen sitt felt. Ved siden av instruktørkursene tilbyr de også yogatimer ved Oslo Iyengar Yoga.

Opptakskrav og priser

Alle våre kurs har kapasitet til 25 ivrige, lærevillige og dyktige elever. Vi har som mål at alle deltakere skal bestå kurset og bli godkjente yogainstruktører. Derfor kreves det at eleven oppfyller en rekke krav før han eller hun kan begynne på kurset.

For å bli yogalærer hos oss forventes det at du har god erfaring med yoga og at du har trent aktivt i minst 2–3 år. Kursene våre kan være både fysisk og psykisk krevende. Derfor søker vi studenter som i hovedsak har solid selvdisiplin og er i god fysisk form. Entusiasme for faget er vesentlig for å kunne lære det videre.

Om våre instruktørkurs høres ut som noe som passer for deg kan du søke via våre hjemmesider. Husk å vedlegge et motivasjonsbrev hvor du legger ut om din erfaring, kunnskap og drivkraft for å bli yogainstruktør. Om din skriftlige søknad godkjennes er siste del av søkeprosessen et intervju med en av våre yogalærere.

Pris for kurset er 28.000.-, hvorav 5 000,- er en påmeldingsavgift.